Wordpress Themes

تیگو نقره ای

تیگو (chery) در رنگ نقره ای و با روکش صندلی چرم کرم زیبایی مخصوص خود را دارا است. عکسهای زیر که توسط نمایندگی ۲۲۰ مدیران خودرو گرفته شده، این اتوموبیل را از زوایای مختلف به نمایش می گذارد.

  تیگو نقره ای - tiggo  
 سقف تیکو نقره ای_ tiggo سان روف تیکو _ tiggo jتیکو _ tiggo
کنسول تیکو _ tiggo نمای سمت راننده تیکو _ tiggo jتیکو _ tiggo
نمای پشت تیکو _ tiggo صندلی های عقب تیکو _ tiggo jتیکو _ tiggo
درب تیکو _ tiggo نمای سمت شاگرد تیکو _ tiggo jتیکو _ tiggo
نمایندگی 220 تیکو _ tiggo جلو پنجره  تیکو _ tiggo jتیکو _ tiggo