Wordpress Themes

MVM 110

طراحی ظاهری MVM110
طراحی ظاهری جدای برخورداری از خطوط ملایم ، بال عقب MVM، طبق اصول اولیه طراحی ترمودینامیک ، نیز حاکی از بهبود پایداری خودرو در سرعت های بالا است.

 طراحی به هم تنیده خطوط برای چراغ های پشت، بخش عقب خودرو را پویا تر ساخته است.


عملکرد MVM110
خودرو MVM110 اولین خودرو چینی مجهز به سیستم تعویض دنده الکترونیک هوشمند می باشد.

این سیستم تعویض دنده هوشمند قادر به شبیه سازی رانندگی به یک راننده ماهر است تا بهترین زمان ممکن را از طریق سیستم کنترلی کامپیوتری جهت تعویض دنده در زمان مناسب انتخاب نماید.

این سیستم ویژگی های مختلفی از قبیل رانندگی راحتتر، مصرف سوخت کمتر، توزیع مناسب تر انرژی و هزینه تعمیر و نگهداری کمتر را دارا می باشد.

 

ایمنی MVM110

سپرهای ضربه گیرMVM110 ، ضریب ایمنی داخل اتاق را به طور محسوسی افزایش می دهند

 

 

طراحی MVM110
جلو آمپر چشم نواز این خودرو شخص را با ظاهری ملایم و زیبا تحت تاثیر قرار می دهد.

جلوآمپر دیجیتال هوشمند این خودرو یک جفت چراغ های زمینه نورانی سبز دایره ای شکل را دربرگرفته تا کیلومترشمار، سرعت سنج، چراغ مصرف روغن و چراغ تعمیر را بوضوح نمایش دهد.

از دیگر سو،جلو آمپربا قابلیت تغییر رنگ وجه ای موزون و هماهنگ به تزیینات داخل خودرو می بخشد.

صندلی های خوشایند این خودرو که با فیزیک راننده همخوانی دارد به راحتی قابلیت کاهش فشار مستقیم را با توزیع فشار صندلی به پاها به منظور کاهش خستگی در مسافرت های طولانی به راننده می دهد